Disse sidene presenterer for deg en klassisk kristen tro og lære.


De er ikke utfyllende på noen måte, men berører bare noen få tema som: Skapelsen, Bibelen, Om Gud og noe til ettertanke.


Vi håper du får se Jesus gjennom det du leser!


Gud velsigne deg!

Frelsen